fbpx Skip to content

Betingelser

Betingelser og vilkår

1 Omfang
Disse vilkår og betingelser gælder for leje af værelser på Hotel-Ikast.
Betingelserne og betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Hotel-Ikast og køberen, medmindre andet er angivet nedenfor.

2 Aftale
Køberen skal acceptere betingelserne for handel ved hvert køb.
Køberen opfordres til at læse betingelserne grundigt og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.
Hotel-Ikast forbeholder sig retten til at annullere købers ordrer på grund af typografiske fejl, tekniske problemer, systemfejl og lignende situationer.
Hotel-Ikast er ikke ansvarlig for typografiske fejl, prisfejl, moms og skatterændringer samt leveringsfejl fra vores leverandører.

3 Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bookinger kan foretages online ved hjælp af for eksempel VISA.
Betaling med kreditkort er underlagt kortudstederens brugsbetingelser.
Når køberen bestiller med kreditkort, hæves beløbet på købers konto.
Dette betyder, at køberen ikke kan disponere over beløbet, når betalingen er godkendt.
Beløbet hæves på købers kort, når reservationen er godkendt af leverandøren.

4 Reservation og risiko
Booking vedrører den adresse og telefonnummer, der er angivet af køberen
Reservationen er underlagt eksterne forhold ud over Hotel-Ikasts indflydelse.
Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis relevant.
Hvis Hotel-Ikast ikke leverer på det på forhånd angivne tidspunkt til køberen, er køberen IKKE berettiget til at kræve erstatning.
Modsætter sig for eksempel at købe reservationen. Ved ikke at mødes er Hotel-Ikast berettiget til at kræve erstatning som regel prisen på det lejede værelse.
Efter reservationen er ansvarlig og risiko for lejeren kun køber.

5 Købers ansvar
Ud over købers betalingsforpligtelser har køberen følgende ansvar:

A. Meddelelse
Køberen skal underrette Hotel-Ikast om eventuelle mangler i rummet umiddelbart efter, at manglerne er / burde være blevet opdaget af køberen.
I tilfælde af berettiget klage modtager køberen ikke en nedsættelse af købsprisen, men flyttes til et nyt rum, efter at køberen har underrettet Hotel-Ikast om dette.
Hvis fejlen ligger uden for hotellets ansvar, er køberen IKKE berettiget til at kræve erstatning.
Hotel-Ikast kan beslutte at stille et tilsvarende rum / r til rådighed for køberen.

B. Betaling af omkostninger
Køberen skal også bære omkostninger (løn og eventuelle gebyrer), hvis købet annulleres mindre end 1 dag før reservationstiden - se § 5

6 Sælgers ansvar
Hotel-Ikast er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder service, reparation, reparation eller indsamling uden for hotellets forretningsområde.

A. Følgeskader
Hotel-Ikast kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader, der skyldes, at tjenester, tilbehør osv. Ikke fungerer som leveret
- Eventuelt. på grund af forbindelser, antenne eller modtagerforhold.

B.Produktansvar
Hotel-Ikast 'erstatningsansvar for skader på køberen, hans umiddelbare, købers varer, varer fra tredjepart eller tredjepart mv. Begrænset til omstændigheder forårsaget af grov uagtsomhed fra Hotel-Ikast's side samt ansvar i almindelighed , obligatoriske kompensationsregler.
Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Hotel-Ikast.
I tilfælde af skade på tredjepart skal køberen straks informere Hotel-Ikast og hjælpe med at bilægge sagen.
Hotel-Ikast har ret til at inspicere skaden.
I tilfælde af beskadigelse af lagringsmedier (f.eks. Lyd- / videokassetter, databånd, CD-ROM'er, DVD osv.) På grund af defekter i produktet, er Hotel-Ikasts ansvar begrænset til værdien af ​​tilsvarende ikke-optagede lagermedier.

 

7 Fortrydelsesret

 

A. Fortrydelsesret
Køber har ret til at trække sig ud af denne aftale uden nogen grund inden for en dag før reservationen.
Afbestillingsperioden udløber på reservationsdatoen.
For at udøve fortrydelsesretten skal køberen informere Hotel-Ikast om sin beslutning om at trække denne aftale tilbage i en entydig erklæring (f.eks. Ved brev eller e-mail).
Hotel-Ikast anerkender straks et holdbart medium (f.eks. Via e-mail) for at have modtaget en sådan meddelelse om udøvelse af angreretten.
Afbestillingsfristen overholdes, hvis køberen sender sin meddelelse om udøvelse af angreretten, inden fristen for tilbagetrækning udløber.

B. Følg med beklagelse
Hvis køberen udøver sin afbestillingsret i denne aftale, refunderer Hotel-Ikast alle betalinger, der er modtaget fra køberen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra datoen for køberens modtagelse af meddelelsen om at annullere denne aftale.
Hotel-Ikast udfører en sådan tilbagebetaling med den samme betalingsmetode, som køberen brugte til den oprindelige transaktion, medmindre køberen udtrykkeligt er aftalt andet. Køberen skal også bære omkostninger (løn og eventuelle gebyrer), hvis købet annulleres, fordi køberen har ikke læst, men kun accepteret Hotel-Ikast bookingbetingelser - se § 5Hotel-Ikast kan tilbageholde